Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į rezidentūros studijas skelbimas 2021 m. gegužės 4 d.
Motyvacijos pokalbiai
Motyvacijos pokalbiai LSMU 2021 m. gegužės 4 d. – birželio 4 d.
Apeliacijų priėmimas * LSMU 2021 m. gegužės 5 d. – birželio 7 d.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas LSMU 2021 m. birželio 9 d.
Motyvacijos pokalbiai VU 2021 m. gegužės 10 – birželio 4 d.
Apeliacijų priėmimas * VU 2021 m. gegužės 10 – birželio 7 d.
Apeliacijų nagrinėjimas VU 2021 m. birželio 9 d. 14 val.
Priėmimo konkursas
Prašymų dalyvauti konkurse į rezidentūros studijų programas registravimas 2021 m. birželio 1 d. – 18 d. (imtinai)**
Konkursinių balų skelbimas 2021 m. birželio 29 d. 15 val.
Apeliacijų priėmimas Iki 2021 m. birželio 30 d.  15 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų skelbimas 2021 m. liepos 1 d. 15 val.
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2021 m. liepos 2 d. 14 val.
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 2021 m. liepos 2 d. – liepos 5 d. iki 16 val.
Informacija apie likusias laisvas vietas 2021 m. liepos 8 d. 10 val.
Prašymų dalyvauti papildomame konkurse registravimas (likus laisvų vietų) 2021 m. liepos 8 d. nuo 10 val. iki 16 val.
Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2021 m. liepos 12 d. 13 val.
Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir sutarčių sudarymas 2021 m. liepos 12 – 13 d. iki 12 val.
Priėmimo komisijos (LSMU Rezidentūros komiteto) posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas) 2021 m. liepos 15 d. 10 val.

2021 m. liepos 21 d. 10 val.

VU priėmimo į rezidentūrą komisijos posėdžiai (stojančiųjų į likusias laisvas vietas dalyvavimas būtinas) 2021 m. liepos 15 d. 10 val.

2021 m. liepos 21 d. 10 val.

*Per 1 darbo dieną po atitinkamo motyvacijos pokalbio.

**Stojamoji įmoka turi būti sumokėta iki birželio 16 d. (imtinai)